Zapytanie ofertowe nr 001/832/16

Zapytanie ofertowe na zakup kompresorów. Dotyczy projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej linii emalierskiej zasobników ciepłej wody użytkowej wykorzystującej elektrostatyczną metodę nanoszenia emalii" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 PRojekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Zapytanie ofertowe ELEKTROMET kompresory.pdf

Załącznik NR 2 - Oświadczenie.pdf

Załącznik NR 3 - Klauzula.pdf

Załącznik NR 4 - Formularz ofertowy.pdf

wróć