Erp Etykiety energetyczne

Od 26 września 2015 roku Dyrektywa Energetyczna ErP (Energy related Products) obejmuje swym działaniem podgrzewacze i zasobniki wody użytkowej o pojemności do 500 l. Znane już konsumentom z pralek i lodówek oznaczenia klas wyrobów pojawiły się na produktach Z.U.G. ELEKTROMET*.

 

Dzięki jednolitym dla całej Unii Europejskiej etykietom wyrobów zwiększy się świadomość konsumentów w dziedzinie urządzeń służących do podgrzewania wody użytkowej. Dla każdej kategorii wyrobów Dyrektywa określa standardową procedurę badania zużycia energii elektrycznej. Ułatwi to konsumentom porównanie urządzeń różnych producentów, a samych producentów zmobilizuje do wprowadzania na rynek bardziej ekologicznych produktów. Czytelne oznaczenia klasy efektywności energetycznej ułatwią wybór produktu zużywającego mniej energii a więc tańszego w eksploatacji, a nie tylko w zakupie.


* Urządzenia wprowadzone na rynek przed tą datą nie są objęte obowiązkiem oznaczenia klasy.

 

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 812/2013