Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zapytania ofertowego nr 002/832/16 w sprawie zamówienia i zakupu oczyszczarek strumieniowo ściernych. Dotyczy projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej linii emalierskiej zasobników ciepłej wody użytkowej wykorzystującej elektrostatyczną metodę nanoszenia emalii" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 PRojekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

 

Ogłoszenie.pdf

wróć