Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz z siedzibą w Gołuszowicach 53, 48-100 Głubczyce, NIP 7480000770, REGON 160011896.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji i ewentualnych zwrotów oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach?, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,

c) Państwa dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Państwu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Państwa osoby.

2. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

a) podmiotom współpracującym z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 1a), w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy, podmioty prowadzące działalność pocztową), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy, podmioty obsługujące systemy informatyczne Administratora, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

b) podmiotom, urzędom i instytucjom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

3. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy, ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz czas wskazany przez przepisy prawa.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie maila lub listu na adres podany poniżej

4. Uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo do składania wniosków o:

a) sprostowanie i uaktualnienie danych,

b) usunięcie danych przetwarzanych bez Państwa zgody

c) ograniczenie przetwarzania (jakich danych?)

d) udostępnienie danych,

e) przeniesienie danych,

f) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,

Wnioski mogą być złożone elektronicznie na adres odo@elektromet.com.pl oraz pisemnie na adres:

Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz

Gołuszowice 53

48-100 Głubczyce

tel.: +48 77 4710810

5. Informujemy, że nie macie Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Polityka plików "COOKIES"

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Strona może stosować "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane są także przez zewnętrzne podmioty z których usług korzystamy (np. Google, Facebook) takie pliki przetwarzane są według własnej polityki prywatności tych podmiotów.

„Cookies” używamy w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych oraz w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowani