Sterownik ST - 32 z PID

charakterystyka

Regulator temperatury ST-32zPID przeznaczony jest do kotłów C.O.

 

Steruje pompą obiegu wody, nadmuchem (wentylatorem).

 

Jeśli temperatura kotła jest niższa od temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały czas.

 

Sterownik ST-32zPID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji zPID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora zPID.

 

Po osiągnięciu temperatury zadanej wentylator pracuje jeszcze do momentu osiągnięcia temperatury o 5°C wyższej od zadanej stopniowo zmniejszając swoją moc.

 

Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczędności w spalaniu paliwa mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła). Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła powoduje niską emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska.

informacje techniczne
Specyfikacja
Wyszczególnienie J.m. Dane
Zasilanie V 230V/50Hz +/- 10%
Pobór mocy W max 5
Temperatura otoczenia °C 5÷50
Obciążenie wyjść pomp obiegowych A 0,5
Obciążenie wyjścia wentylatora A 0,6
Zakres pomiaru temperatury °C 0÷85
Dokładność pomiaru °C 1
Zakres nastaw temperatur °C 30÷80
Wytrzymałość temp. czujnika °C -25÷90
Wkładka bezpiecznikowa A 3,15

 

rozwiń zwiń