EKO-KWP 12, 15, 25, 38

charakterystyka

Kotły EKO-KWP przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania
systemu otwartego domków jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych ośrodków
wypoczynkowych, warsztatów itp. posiadających zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
normy PN-91/B-02413.

opis produktu

Korpus kotła (1) wraz z wymiennikiem (2) jest konstrukcją spawaną z blachy stalowej o
grubości odpowiednio 4 i 5 mm. Paliwo dostarczane jest do kotła za pomocą podajnika
ślimakowego (3) napędzanego motoreduktorem (4) ze szczelnego zasobnika (5) (pokrywa
uszczelniona uszczelką) usytuowanego z prawej tzw. ”kocioł prawy” lub lewej strony korpusu
tzw. ”kocioł lewy”. Spalanie węgla odbywa się w dolnej części komory spalania na staliwnym
ruszcie (6) wspartym na retorcie i mieszaczu powietrza (11) wyposaŜonych w odpowiednie
kanały doprowadzające powietrze do spalania z wentylatora nadmuchowego (7).
Dla prawidłowego spalania oraz zabezpieczenia wymiennika przed bezpośrednim działaniem
płomienia, nad rusztem umieszczony jest deflektor (8).
Górną część wymiennika stanowią trzy (w EKO-KWP ns 12- dwie) poziome przegrody z
odpowiednio ukształtowanymi kanałami spalin, kierownicą ciągu (10) i zawirowywaczami (9)
zwiększającymi odbiór ciepła ze spalin.
Czopuch spalinowy (15) z przegrodą regulacyjną (14) oraz przyłącza wodne (17) i (18)
znajdują się na tylnej ściance kotła. Z przodu kocioł wyposaŜony jest w troje drzwiczek (13)
umoŜliwiających łatwy dostęp do wnętrza kotła dla jego rozpalenia, czyszczenia oraz
usuwania popiołu z popielnika (12). Pod czopuchem oraz na ścianie przedniej mieszacza
powietrza i w rurze podajnika ślimakowego znajdują się dodatkowe pokrywy rewizyjne (16),
umoŜliwiające czyszczenie tych miejsc. Dla zmniejszenia strat ciepła cały korpus kotła oraz
drzwiczki i dodatkowe klapy rewizyjne zabezpieczone są izolacją mineralną (19). Zewnętrzna
obudowa kotła wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwałym lakierem proszkowym (20).
Kocioł sterowany jest w sposób automatyczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego
typu REG-05, umieszczonym w panelu sterującym (21) na górnej płycie obudowy.

rozwiń zwiń