Zbiornik LPG 2700

charakterystyka

Zbiornik do magazynowania gazu płynnego.

 

 

 

Bezpieczeństwo termiczne
– roboczy zakres temperatur
od +40°C do -20°C

 

 

 

 

 

Nadzór UDT – 100 % zbiorników
sprawdzanych pod nadzorem inspektorów
Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

 

 

 

Wyposażenie dodatkowe – właz
inspekcyjny ułatwiający kontrolę
wewnętrznej części zbiornika

 

 

 

 

Powłoka lakiernicza odporna
na warunki atmosferyczne – wysokiej
jakości farba stosowana w przemyśle
okrętowym nanoszona na zbiornik
w komorze bezpyłowej

 

 

 

 

Armatura zbiornikowa
uznanych firm RegO oraz Rochester

 

 

opis produktu

Naziemne zbiorniki ciśnieniowe na gaz wyprodukowane zostały zgodnie z dyrektywą ciśnieniową (tzw. dyrektywą PED 2014/68/EU) oraz normami zharmonizowanymi. Zbiornik przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej, a konstrukcja spawana została wykonana z użyciem wysokogatunkowych blach ze stali węglowych. Oprócz płaszcza oraz dennic wypukłych zbiornik składa się m.in. z pokrywy rewizyjnej – przydatnej zwłaszcza podczas okresowych przeglądów ora wyposażony jest w armaturę napełniającą jak i zabezpieczającą.  Z zewnątrz zbiornik pokryty jest wysoce odporną powłoką malarską w kolorze białym, która dzięki swym właściwościom refleksyjnym stanowi ochronę przed jego zbytnim nagrzewaniem.

Stałe naziemne zespoły ciśnieniowe służące do magazynowania i odparowywania gazu płynnego znajdują zastosowanie przede wszystkim w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych ale także w obiektach użyteczności publicznej, hotelowo–wypoczynkowych, powierzchniach biurowych czy przemysłowych. Zespoły tego typu znajdują również zastosowanie we wszelkiego rodzaju instalacjach, w których gaz stosowany jest w celach technologicznych jak np. w niewielkich zakładach produkcyjnych, suszarniach płodów rolnych czy fermach hodowli zwierząt.

Zespoły LPG przeznaczone są do magazynowania i odparowywania gazu płynnego tj.  propanu bądź propan–butanu gdzie max. zawartość butanu wynosi 80%. Tak magazynowany gaz musi posiadać odpowiedni poziom czystości, który w tym wypadku powinien spełniać wymagania zawarte w normie ISO 9162.

Naziemny ciśnieniowy stały zespół zbiornika LPG jest tak skonstruowany, iż umożliwia pobór zarówno fazy gazowej jak i ciekłej, substancji którą został napełniony.

Zbiornik podlega pod pełny dozór techniczny.

rozwiń zwiń
informacje techniczne
Parametr j.m. EL-LPG 2700
Typ zabudowy   Zbiornik naziemny
Pojemność nominalna l 2700
Pojemność użytkowa (85% poj. nominalnej) l 2295
Czynnik roboczy   Propan; Propan-butan
Maksymalne dopuszczalne napełnienie zbiornika % 85
Maksymalne ciśnienie robocze MPa 1,6
Ciśnienie obliczeniowe wewnętrzne MPa 1,6
Ciśnienie próbne – hydrauliczne MPa 2,29
Ciśnienie próbne – pneumatyczne MPa 0,6
Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa MPa 1,56
Maksymalna temperatura robocza °C 40
Minimalna temperatura robocza °C -20
Masa pustego zbiornika kg 570
Maksymalna waga urządzenia w trakcie pracy kg 1790
Maksymalna waga urządzenia przy próbie wodnej kg 3270
Klasyfikacja płynu I
Kategoria zagrożenia IV

 

 

Zbiornik podlega pod pełny dozór techniczny.

 

rozwiń zwiń