FAQ →

Ruszta awaryjne

charakterystyka

RUSZT ŻELIWNY – awaryjny
wyposażenie dodatkowe kotła węglowego c.o.
z automatycznym dozowaniem paliwa
typu EKO-KWP

opis produktu

Na wypadek dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej albo np. awarii podajnika ślimakowego lub wentylatora nadmuchowego, kocioł EKO-KWP 15, 25 i 38 przystosowany jest do zainstalowania rusztu żeliwnego do spalania węgla, drewna i innych materiałów stałych w sposób tradycyjny (za wyjątkiem koksu). Ruszt ten stanowi dodatkowe niestandardowe wyposażenie kotła i w każdej chwili można go zainstalować po zakupieniu 13 (EKO-KWP 25 i 38) lub 12 (EKO-KWP 15) pojedynczych elementów odlanych ze specjalnego żeliwa chromowego. Ruszt nie przeszkadza w spalaniu węgla na retorcie podczas automatycznej pracy kotła i może być zainstalowany na stałe umożliwiając w razie potrzeby jego natychmiastowe użycie. Zaleca się jednak korzystanie z rusztu tylko w sytuacjach awaryjnych kiedy nie spalamy węgla na retorcie, ponieważ:

 

  • podczas spalania na ruszcie środkowe drzwiczki kotła należy uchylić regulując w ten sposób dopływ powietrza (nadmuch za pomocą wentylatora można zmniejszyć lub całkowicie wyłączyć).
  • zasypywanie rusztu paliwem utrudniałoby przepływ spalin powstałych ze spalania węgla na retorcie i zmniejszy efektywność pracy kotła.

 

Sama obecność rusztu podczas automatycznej pracy kotła z retortą nieznacznie wpływa na warunki spalania. W razie potrzeby, w zależności od ciągu kominowego, można tylko o ok. 10% zwiększyć obroty wentylatora nadmuchowego dla zrekompensowania zwiększonych oporów przepływu spalin.

 

rozwiń zwiń