HP ALFA 2.0

charakterystyka

Wykorzystanie powietrza z otoczenia jest jednym z najprostszych sposobów ogrzania wody użytkowej. Pompy ciepła powietrze-woda to kompaktowe urządzenia, które w połączeniu z odpowiednim zbiornikiem mogą zapewnić całodzienne pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w gospodarstwach domowych

opis produktu

Pompy ciepła typu HP ALFA 2.0 to urządzenia o zwartej budowie, w której zamknięte są wszystkie komponenty układu czynnika chłodniczego, a także wszelkie urządzenia regulujące, monitorujące oraz sterujące automatyczną pracą jednostki. Z uwagi na swoją budowę pompa ciepła HP ALFA 2.0 przeznaczona jest do podłączenia do zewnętrznego zbiornika c.w.u.

 

Czas podgrzewania wody przez pompy HP ALFA 2.0 do zadanej temperatury uzależniony jest od temperatury zasysanego powietrza.

W czasie zwiększonego zapotrzebowania na gorącą wodę i jednocześnie niskiej temperatury otoczenia użytkownik powinien posiadać możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej ze źródła podstawowego np. kotła c.o. lub grzałki elektrycznej zamontowanej w zbiorniku c.w.u.

Czynnik chłodniczy jaki wykorzystuje poma ciepła typu HP ALFA 2.0 to przyjazny środowisku naturalnemu propan R290, który nie niszczy warstwy ozonowej oraz nie powoduje efektu cieplarnianego.
Ponieważ propan jako naturalny czynnik chłodniczy nie podlega ewidencji zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową, dzięki czemu ewentualne ubytki gazu bądź instalacja samego urządzenia nie jest wymagana przez serwis posiadający specjalne uprawnienia F-gaz. Pompa ciepła HP ALFA 2.0 jest urządzeniem, w którym obieg czynnika chłodniczego jest hermetycznie zamknięty.

Pompa ciepła może współpracować z każdym typem zbiornika c.w.u. Pompę ciepła najlepiej zainstalować w pomieszczeniu, w którym ciepło jest stale „produkowane” a zarazem nie jest wykorzystywane. Może to być pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł c.o., pralka, suszarka a także chłodziarka lub zamrażarka. Powietrze może być również pobierane z zewnątrz budynku. Natomiast usuwane zimne powietrze można wykorzystać np. do obniżenia temperatury w sąsiedniej spiżarce lub piwnicy z zapasami żywności

 

Zewnętrzna obudowa pompy ciepła wykonana jest z blachy pokrytej farbą proszkową, a pokrywa z tworzywa sztucznego

 

Pompy ciepła sterowana jest mikroprocesorowym sterownikiem, który steruje pracą sprężarki, pompy obiegowej, wentylatora oraz grzałki.

 

rozwiń zwiń
informacje techniczne

rozwiń zwiń