PSTW DUO z dwiema wężownicami

charakterystyka

Zbiorniki buforowe typu WGJ-B PSTW DUO przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.

Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa, a temperatura pracy zbiornika wynosi 80°C.

Bufory typu WGJ-B PSTW DUO posiadają dwie niezależne wężownice umożliwiające przyłączenie dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych jak np. niskotemperaturowego kotła c.o. oraz kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu. Temperatura czynnika grzewczego w wężownicach nie powinna przekraczać 100°C, a maksymalne ciśnienie pracy wężownic
nie powinno być wyższe niż 0,6 MPa.

Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną buforów PSTW DUO stanowi przytwierdzona na stałe do ścianek zbiornika pianka polistyrenowa,

 

informacje techniczne
Zbiorniki buforowe WGJ-B PSTW+ 220-500
Typ J.m. WGJ-B PSTW DUO 220 WGJ-B PSTW DUO 250 WGJ-B PSTW DUO  300 WGJ-B PSTW DUO  400 WGJ-B PSTW DUO  500
Pojemność zbiornika dm³ 220 250 300 400 500
Powierzchnia węzownic m2 dolna górna dolna górna dolna górna dolna górna dolna górna
1,1 0,8 1,1 0,8 1,4 1,0 1,6 1,1 1,9 1,4
Pojemność wężownic dm³ 6,4 4,3 6,4 4,3 8,0 5,7 9,5 6,3 10,7 8,0
Wydajność CW 80/10/45°C l/h 629 442 629 442 826 595 948 629 1143 826
70/10/45°C 526 368 526 368 727 504 826 526 980 727
60/10/45°C 378 270 378 270 506 361 600 378 700 506
Moc grzewcza 80/10/45°C kW 25,6 18,0 25,6 18,0 33,6 24,2 38,6 25,6 46,5 33,6
70/10/45°C 21,4 15,0 21,4 15,0 29,6 20,5 33,6 21,4 39,9 29,6
60/10/45°C 15,4 11,0 15,4 11,0 20,6 14,7 24,4 15,4 28,5 20,6
Wydajność CW 80/10/60°C l/h 354 264 354 264 450 326 523 354 621 450
70/10/60°C 227 198 227 198 279 206 330 227 392 279
Moc grzewcza 80/10/60°C kW 20,6 15,4 20,6 15,4 26,2 19,0 30,4 20,6 36,1 26,2
70/10/60°C 13,2 11,5 13,2 11,5 16,2 12,0 19,2 13,2 22,8 16,2
Strata ciśnienia mbar 40 25 40 25 70 35 110 90 130 100
Parametry pracy zbiornika maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C
Parametry czynnika grzewczego maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa; tr = 100°C
Rodzaj zbiornika stalowy - wewnątrz surowy
Osłona zewnętrzna tworzywo
Izolacja termiczna pianka polistyrenowa
mm 70 100
Masa kg 75 80 105 125 150
Króciec przyłączeniowy KP1 Gwew 1 ¼" Gwew 1 ¼" Gwew 1 ¼" Gwew 1 ¼" Gwew 1 ¼"

Króciec przyłączeniowy/
Mufa grzałki

KP/MG Gwew 1½" Gwew 1½" Gwew 1½" Gwew 1½" Gwew 1½"
Zasilanie wężownicy dolnej WED Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1"
Powrót wężownicy dolnej WYD Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1"
Zasilanie wężownicy górnej WEG Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1"
Powrót weżownicy górnej WYG Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1" Gwew 1"
Czujnik temperatury zamknięty CT 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Spust ZS Gwew ¾" Gwew ¾" Gwew ¾" Gwew ¾" Gwew ¾"

       

      Rys1. WGJ-B PSTW DUO 220

 

        Rys. 2. WGJ-B PSTW DUO 250

        Rys. 3. WGJ-B PSTW DUO 300

       Rys. 4. WGJ-B PSTW DUO 400

       Rys. 5. WGJ-B PSTW DUO 500

 

rozwiń zwiń